pomáháme hledat důstojné bydlení 

BYDLÍM A DŮSTOJNĚ ŽIJU V ÚSTECKÉM KRAJI

prevence ztráty bydlení 


PODPORA LIDÍ ZABYDLENÝCH V PILOTNÍM ÚSTECKÉM PROJEKTU SMĚREM K UDRŽENÍ BYDELNÍ 


vzdělávání 


VZDĚLÁVÁNÍ LIDÍ SE ZKUŠENOSTÍ S BEZDOMOVECTVÍM 

ZA ÚČELEM ROZVOJE JEJICH SOCIÁLNÍCH KOMPETENCÍ

zabydlování


NALEZENÍ DŮSTOJNÉHO BYDLENÍ PRO OSOBY BEZ DOMOVA NEBO ŽÍJÍCÍ V NEVYHOVUJÍCÍM BYDLENÍ

svépomocné skupiny 


SETKÁVÁNÍ LIDÍ SE ZKUŠENOSTÍ S BEZDOMOVECTVÍM ZA ÚČELEM SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ